Ervaringen.

Gaby, 38 jaar

Mijn persoonlijke ervaring met de KernTalentenanalyse in een paar woorden: Verhelderend, Bijzonder, Bruikbaar!

 

Verhelderend, dat terug gaan naar mijn kindertijd, terug gaan in het verleden naar wat ik toen fijn vond om te doen, uiteindelijk resulteert dit in een duidelijk, helder beeld van mijn sterke en kleine kerntalenten!

 

Bijzonder, dat hoe ik als 4 t/m 12 jarige handelde en zaken tegemoet trad niet verdwenen is, echter onder invloed van ouder worden en meer gevoelig worden voor invloeden van de buitenwereld, langzamerhand naar de achtergrond is verplaatst en door middel van deze KernTalentenanalyse weer helder op mijn netvlies staat!

 

Bruikbaar, aangezien ik in mijn ontdekkingsreis naar een nieuwe baan de uitkomsten van deze KernTalentenanalyse goed kan inzetten om duidelijk en helder te krijgen welke richting ik wil inslaan en welke keuzes ik daarbij wil maken!

Verhelderend, bijzonder & bruikbaar.Joke, 41 jaar

De kerntalentenanalyse heeft zeker een positieve bijdrage geleverd, het heeft veel verduidelijkt en ook wel versterkt merk ik, het helpt me om dichter bij mezelf te blijven en ik heb er veel positieve energie van gekregen.

 

Ik heb de Kerntalentenanalyse ervaren als een krachtig instrument dat vanuit een positieve invalshoek inzicht geeft in je persoonlijke kerntalenten en je valkuilen. Fatima weet bovendien vanuit een professionele maar vooral ook persoonlijke en intuïtieve benadering sterke analyses te maken en verbanden te leggen tussen de verschillende testresultaten, waardoor ze een enorme verdieping en verduidelijking verschaft in het beter begrijpen van jezelf in termen van energiegevers en energievreters en daarmee een duidelijke meerwaarde bied aan het instrument. 

Het helpt me om dichter bij mezelf te blijven.Echt Talent, Fatima El Hasnaoui

06 38 24 18 16, info@echttalent.nl

 


Echt talent werkt samen met